Täna suletud

Mis on kodu, kus on kodu…

Lasteaed, I ja II kooliaste

Haridusprogrammis „mis on kodu, kus on kodu …“ saab õppida ruumi kirjeldama läbi kõiki puudutava ja igapäevase teema – kodu. Tund toimub muuseumi püsiekspositsioonisaalis, mis väikestes külastajates alati palju elevust tekitab, sest maketid meenutavad nukumajasid. Arutleme erinevate majatüüpide ning neid ümbritsevate keskkondade üle, lisaks sellele saavad lapsed ka saalis äraarvamismängu mängida. Muuseumitunnis kasutatakse aktiivõppemeetodeid ning tunni lõpus teeb iga laps väikse maketi.

Programmi läbinud õpilane:

  • kirjeldab lihtsate sõnadega eluhooneid ning märkab erinevusi ja sarnasusi;
  • oskab nimetada erinevaid elamutüüpe;
  • oskab eristada kaasaegseid elumaju vanematest;
  • mõistab kodu mõistet paremini.