Täna suletud
lapsed ehitavad makette

Kõik makettidest

Kõikidele vanusegruppidele

Makett kui arhitektuurimeedium. Miks hakati makette valmistama? Miks on vaja maketti? Millistest materjalidest on võimalik makette valmistada? Milliseid erinevaid makette on valmistatud ja valmistatakse? Haridusprogrammi käigus otsivad osalejad paarides maketikaartidel kujutatud detailide järgi õigeid makette ning tutvuvad nendega. Peale lõbusat otsimismängu arutleme üheskoos nähtu üle. Programm toimub püsiekspositsioonisaalis ja lõppeb praktilise ülesandega.

Peale programmi õpilane:

  • teab, mis on makett:
  • oskab nimetada erinevaid maketitüüpe;
  • oskab nimetada erinevaid materjale ja töövahendeid millega makette tehakse;
  • teab nimetada vähemalt ühte näitusel eksponeeritud hoonet.

Programm toetab matemaatika, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja kunstiõpetuse ainesisu omandamist.

Programmi kestvus: 90 minutit