Täna avatud 11–18
lapsed uurivad makette

Millest koosneb linn?

I ja II kooliaste

Selles programmis keskendume erinevatele hoonetüüpidele ja räägime sellest, mis on linnas veel peale majade. Vaatame kuidas maju linnas paigutatakse ehk milliseid erinevaid planeeringuid on olemas.  Programm toimub püsiekspositsioonisaalis, programmi juurde kuulub ka lõbus otsimismäng ning programm lõppeb praktilise tööga.

Programmi läbinud õpilane:

  • mõistab linnaplaneerimise vajalikkust;
  • oskab seostada hoone vormi selle funktsiooniga;
  • oskab nimetada vähemalt kahte hoonestusviisi;
  • mõistab, et linn ei koosne ainult majadest ja inimestest.

Programm toetab geograafia, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja kunstiõpetuse ainesisu omandamist.

Programmi kestus: 90 minutit