Täna avatud 11–18
lapsed ja juhendajad vaatlevad maketti

Sisekujunduse algtõed

Gümnaasium

“Harjutused eluks” programm

“Sisekujunduse algtõed” on “Vau! Ohhoo!” õpitubade “Harjutused eluks” projekti raames Gustav Adolfi Gümnaasiumi tellitud haridusprogramm gümnaasiumiõpilastele, mis tutvustab sisekujunduse valdkonda, eesmärgiga jagada päriselus vajalikke teadmisi.

Gümnasist ehk tulevane oma kodu sisustaja saab kaasa teadmised 20.–21. sajandi sisearhitektuurist ning levinud kujunduselementidest, et teemas kergemini orienteeruda, tajuda ajastutele omaseid detaile ja teha sisustamises kaalutletumaid otsuseid. Oluline on teadvustada varasemate disainielemente väärtustamist ja taaskasutust, aga ka kasutatud materjalide mõju endale ning keskkonnale.

Uurime teemakohaseid näiteid Eesti Arhitektuurimuuseumi püsinäitustel ja kinnistame saadud info rühmatööna, seostades töölehtedel disainiobjekte ja ajastuid.

Töötoa praktiline osa on paari- või grupitöö – etteantud korterile oma stiilikavandi ehk mood boardi tegemine.

Läbivad teemad, seos igapäevaelu ja teiste õppeainetega:

  • Iseseisevumine ja igapäevaelu – teooria najal ja praktilise töö käigus saavad osalejad kogemuse, millest lähtuda oma kodu sisustamisel ning sisustuse valimisel. Ühiselt arutatakse, mis väärtus võib olla vanal mööblil ning tutvustatakse näidetega värvi, heli ja valguslahenduste põhivõtteid ruumikujunduses. Praktilises töös saab osaleja avastada enda eelistusi ning stiilitunnetust sisekujunduses.

  • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – töötoas osalejad saavad aimu sisearhitektide ning tootedisainerite tööst. Õpitav innustab tulevikus tegema otsuseid, mis on kaalutletud ja millele on eelnenud uurimistöö – disainmõtlemise põhimõtteid saab igas valdkonnas rakendada.

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng – töötuba innustab tegema keskkonda säästvaid, praktilisi ja ajatuid valikuid, mis ei lähtu vaid trendidest. Rõhutatakse taaskasutuse olulisust, nii üksiku ruumi kui ja objektide tasandil.

  • Tehnoloogia ja innovatsioon – praktilise töö käigus tehakse eksperiment kasutades rakendust Google Maps. Aadressi järgi määratakse ilmakaari ja rakendatakse arvutatakse päikese teekonna liikumise mõju igapäevaelule lähtudes konkreetsest kohast hõlmavat tehnoloogiat.

  • Tervis ja ohutus – oma tulevase kodu kujundamisel rõhutatakse uurimistöö olulisust, see hõlmab ka materjalide koostist ja nende töötlusi. Välja tuuakse tervisele ohutute ja pigem looduslikke materjalide valiku olulisus.

Programmi kestus: umbes 2 tundi (120 min).

Grupi suurus kuni 20 õpilast

Programmi hind 400€ grupp (olenemata grupi suurusest).

“Vau! Ohhoo!” programmidele saab taotleda toetust Tallinna Haridusametist.