Täna suletud
lapsed uurivad rotermanni töövihikut

Rotermanni saladused

III kooliaste ja gümnaasium

Rotermanni kvartal linnaruumiõppe keskkonnana

Rotermanni kvartal on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks. Haridusprogrammi eesmärk on panna inimesi linnaruumile rohkem tähelepanu pöörama ning sellest teadlikumad olema. Iga osaleja saab endale töövihiku, mis tutvustab Rotermanni kvartalit läbi seitsme linnaruumi seisukohalt olulise teema (planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ja värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid).Programm toimub mosaiikrühma meetodil (õpilasgrupp jagatakse seitsmeks või vähemaks rühmaks, olenevalt osalejate arvust). Iga rühm tegeleb ühe teemaga, mida lõpuks teistele esitletakse.

Programmi läbinud õpilane:

  • teab missuguseid erinevaid hoonestusviise on olemas;
  • teab, mis on avalik ruum;
  • teab, millal on suur osa Rotermanni kvartalis olevaid hooneid ehitatud;
  • oskab nimetada Rotermanni tehase hoonete funktsioone;
  • oskab eristada Rotermanni kvartali hooneid nende funktsioonist lähtuvalt;
  • teab, milliseid ehitusmaterjale on Rotermanni kvartali hoonete juures peamiselt kasutatud;
  • teab, mis on linnaruumi väikevormid;
  • teab, mis on antropoloogia;
  • teab, mis on maamärk.

Programm toetab geograafia, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja majanduse ainesisu omandamist.

Programmi kestus: ~2h